top of page

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Občanské právo (civilistika) je právní odvětví, zabývající se soukromoprávními vztahy.

V nejobecnějším pojetí pokrývá civilistika celou oblast těchto vztahů, častěji se však chápe zúženě a omezuje se na ty vztahy, které nejsou obchodní nebo pracovní a nejsou proto předmětem zájmu zvláštních soukromoprávních odvětví jako je obchodní právo nebo pracovní právo, které jsou pro svůj význam a složitost pojímána samostatně.

Гражданское право

  • составление, редакция, разбор всех видов договоров (договоры купли продажи, подряда, поставки и т.п.), 

  • составление исков и представительство в судопроизводстве

  • расторжение договоров и взыскание задолженности (внесудебная, судебная, посредством судебного пристава)

  • имущественное право – переводы имущества, залоги, сервитуты

         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском языке

 

 Сборник законов – переводы на  русский:

Полезные ссылки 
bottom of page