• YouTube - Grey Circle

«Янина Васильева, адвокат»

Ул. Карлова 7, Прага 1, 110 00

2015 - 2018 г.г. - Адвокат Янина Васильева

+420 605 21 95 60
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
Наш канал на YouTube
Янина Васильева - адвокат

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Občanské právo (civilistika) je právní odvětví, zabývající se soukromoprávními vztahy.

V nejobecnějším pojetí pokrývá civilistika celou oblast těchto vztahů, častěji se však chápe zúženě a omezuje se na ty vztahy, které nejsou obchodní nebo pracovní a nejsou proto předmětem zájmu zvláštních soukromoprávních odvětví jako je obchodní právo nebo pracovní právo, které jsou pro svůj význam a složitost pojímána samostatně.

Гражданское право

  • составление, редакция, разбор всех видов договоров (договоры купли продажи, подряда, поставки и т.п.), 

  • составление исков и представительство в судопроизводстве

  • расторжение договоров и взыскание задолженности (внесудебная, судебная, посредством судебного пристава)

  • имущественное право – переводы имущества, залоги, сервитуты

Полезные ссылки