top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Dohoda o provedení práce

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

DPP - Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být písemná. Zdarma ke stažení můžeme použít například náš vzor dohody: Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy. Dohoda o provedení práce je výhodný způsob, jak si legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti

Limit je 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se pojištění neplatí

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10 tisíc Kč nebo méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Strženou daň z příjmu (viz níže) si může zaměstnanec v rámci daňového přiznání nárokovat zpět, má-li za rok nízké příjmy. Zaměstnavatel mu na požádání vydá speciální Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

Z odměn nad 10 tisíc Kč měsíčně se platí sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Totéž platí v případech, kdy zaměstnanec uzavře s jedním zaměstnavatelem více dohod současně a součet měsíčních odměn z dohod přesáhne 10 tisíc Kč.

Za zaměstnance, jehož odměna/y přesáhla/y v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Daň z příjmu z DPP 

Vzhledem ke zdanění mohou nastat tyto situace:

1) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je maximálně 10 tisíc Kč za měsíc, zaměstnanec nepodepíše Prohlášení poplatníka:

Zaměstnavatel srazí z odměn daň z příjmu 15 %. Zaměstnanec tyto příjmy nemusí nikde uvádět, ale může, takže pokud má za rok nízké příjmy, získá tak zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po skončení roku na požádání vydá Potvrzení o příjmu, zaměstnanec příjmy uvede v daňovém přiznání, finanční úřad mu vrátí sraženou daň.

2) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je maximálně 10 tisíc Kč za měsíc, zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka:

Pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka, zaměstnavatel odvede z odměn 15 % zálohu daně z příjmů, předtím ale sníží základ daně o slevu na poplatníka a případně další slevy daně, které zaměstnanec uplatní. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo zúčtování daně ze mzdy. (Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například z pracovního poměru od jednoho zaměstnavatele a z Dohody o provedení práce od jiného zaměstnavatele, podá daňové přiznání povinně.) 

3) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele přesahuje 10 tisíc Kč za měsíc:

Zaměstnavatel odvede z odměn 15 % zálohu daně z příjmů, při podepsaném Prohlášení poplatníka sníží zálohu o slevy z daně. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy. (Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například z pracovního poměru od jednoho zaměstnavatele a z Dohody o provedení práce od jiného zaměstnavatele, podá daňové přiznání povinně.) 

Cestovní náhrady u DPP

Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Dále vizte

Гражданское право
         Законодательство

 

 Сборник законов на чешском

 https://www.zakonyprolidi.cz/

 Сборник законов – переводына  русский:

 

 

Полезные ссылки

bottom of page