top of page

Долги и экзекуция

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

JAK POSTUPOVAT: KDYŽ MÁM DLUHY A EXEKUCE A NEVÍM JAKÉ
Zjištění dluhů a exekucí - postup Řada dlužníků se už setkala s tím, že se jim nepodařilo vybrat peníze ze svého účtu a banka jim oznámila, že je účet zablokován v důsledku exekuce. Jiným dlužníkům se může dokonce stát, že jim u dveří zazvoní exekutor, který vymáhá dluh, o němž dlužník neměl tušení nebo nevěděl, že už došel do exekuce. V následujícím článku zodpovíme nejčastější otázky a shrneme postup, jak zjistit kde mám exekuce. Zároveň také zmíníme postup, jak této situaci předcházet.  

Pokud jste se s podobnou situací již potýkali, budeme rádi, když své zkušenosti sdělíte v diskuzi pod textem. 


Jak zjistit, kde mám dluhy? 

Bohužel v současnosti neexistuje spolehlivá jednotná metoda, jak se dopátrat svých závazků. 

Využít můžete služby registrů dlužníků. Vstup do nich je však obvykle zpoplatněn a řada z nich je nevěrohodná, s nedostatečným množstvím dat. Přinášíme seznam spolehlivých registrů. 

POZOR! Žádný z registrů nemusí obsahovat kompletní informace o Vašich dluzích. 

Prvním krokem by proto mělo být, abyste se sami zamysleli nad tím, kde byste mohl mít dluh. Pokud nechcete čekat na výpis z registru, pak si musíte dotyčný instituce osobně obejít a pokládat dotaz, zda zde máte či nemáte nějaký neuhrazený závazek. 
 

Věrohodné registry dlužníků


Existuje jednotné místo, kde lze zjistit veškeré exekuce?  

Ne. Avšak pro zjištění většiny exekucí je přímo exekutorskou komorou vedena Centrální evidence exekucí.  
 

Jak postupovat. Co v evidenci nenajdu?


Můžu získat informace o exekucích zdarma? 

Pokud nechcete platit poplatek Centrální evidenci exekucí, pak bude zjišťování pravděpodobně zdlouhavější a bude třeba vyvinout více vlastní aktivity . 
 

Možnosti


Co dělat, když mi banka sdělila pouze jednací číslo (spisovou značku) exekuce? 


Banka by měla mít k dispozici údaje o exekutorském úřadě, takže se nenechte odbýt pouze informací o spisové značce. Pokud se však přesto k údajům prostřednictvím banky nedostanete, můžete získat další informace na základě spisové značky u soudu. 

Jak postupovat při zjišťování informací na soudě? 

Každý má právo nahlížet do spisu, který se týká řízení, jehož je dotyčný účastníkem. To se tedy týká i exekucí. Protože ve většině případů probíhá soudní řízení u soudu, kde má trvalý pobyt žalovaná strana, měly by zde být dostupné i informace o Vašich exekucí. 

Je proto třeba si vyhledat místně příslušný okresní soud. Na tento soud osobně zajdete a požádáte o nahlédnutí do spisu a to buď na základě: 

•  Vašeho jména 

•  Spisové značky nebo jednacího čísla, jestliže máte tyto údaje k dispozici. 

Soudy obvykle mívají informační centrum, kde lze tyto informace zjistit. Pro první kontakt je někdy vhodné zvolit telefonický dotaz, aby mohl být spis pro Vás připraven atd. 

Za samotné nahlédnutí do spisu se neplatí žádný poplatek. Pokud si však budete chtít nechat udělat kopii, budete muset zaplatit poplatek ve výši 20 Kč/strana. Pokud je tedy informací více, můžete si pouze některé potřebné údaje opsat nebo si je například vyfotit vlastním fotoaparátem, mobilním telefonem apod. 


Jak mám postupovat při jednání s exekutorem? 

Pokud už znáte spisové značky Vašich exekucí a jména exekutorských úřadů, můžete si vyhledat kontakty na exekutory a další informace zjišťovat od nich. Seznam soudních exekutorů a kontakty najdete na stránce exekutorské komory
 

Poté můžete exekutora oslovit s žádostí o další informace 


Jak této situaci (mám dluhy a exekuce, ale nevím jaké) předcházet? 


Problém bývá především s doručovací adresou a nevyzvedáváním zásilek. 

Pokud bydlíte na jiné adrese než máte trvalý pobyt nebo se často stěhujete, je dobré prostřednictvím České pošty zařídit, aby Vám pošta chodila tam, kde skutečně bydlíte. Více o službě tzv. dosílky na stránkách České pošty 

Pamatujte, že nevyzvedáváním zásilek se dluhům nevyhnete a navíc si situaci ještě více zkomplikujete!  
  

Související články 

• Dluhy manžela 

• Zablokování účtu exekutorem

• Exekuce majetku (mobiliární exekuce)
 

Další odkazy 

• Bankovní registr klientských informací 

• Nebankovní registr klientských informací

• Solus 

• Centrální evidence exekucí 

• Seznam soudních exekutorů

 

Odkazy na vzory v článku 

• Žádost exekutora o poskytnutí informací o exekuci

• Žádost exekutora o splátkový kalendář 

 

В статье использована информация с сайта http://www.jakpostupovat.cz/

Как поступить:
Если у меня долги и экзекуция
bottom of page