top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА
 
Что вас ожидает в департаменте труда (na úřadu práce) Чехии?
1. Kdy se mám jít registrovat?

Nejlépe do tří pracovních dnů od ukončení posledního pracovního poměru.

 

2. Co mohu od úřadu práce čekat?

Pokud splníte všechny zákonné podmínky, stát vám začne vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se vám také pokusí vyhledat vhodné zaměstnání. Neznamená to ale, že můžete složit ruce do klína. Hledejte si práci aktivně i sami.

TIP: Na portálu Prace.cz přibývají nové nabídky každý den.

3. Jaké místo mi úřad práce nabídne?

Přednostně takové, které odpovídá vaší kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a které je pro vás dobře dopravně dosažitelné. První rok se vám úřad práce pokusí najít zaměstnání, kde máte vyhlídky na pracovní dobu odpovídající alespoň 80 % plného úvazku. Teprve po roce neúspěšného hledání může úředník nabídnout i práci na poloviční úvazek. Pokud uchazeč bez vážného důvodu odmítne na vhodné místo nastoupit, úřad práce ho může vyřadit z evidence.

4. Musím jít na úřad práce osobně?

Ano. Minimálně na první návštěvu (registraci) se musíte dostavit na úřad práce v místě svého trvalého bydliště. Další docházku si můžete domluvit i na jinou pobočku úřadu práce v místě, kde se běžně zdržujete. S úředníkem se dohodnete i na tom, jak často budete na úřad chodit. Není nikde stanoveno, že se musíte dostavit například jednou týdně nebo měsíčně. Četnost návštěv se vždy odvíjí od situace daného uchazeče.

TIP: Seznam úřadů práce v ČR

5. Jaké dokumenty budu vyplňovat?
 
6. Jak zjistím, jestli mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podporu v nezaměstnanosti dostane uchazeč, který si během posledních dvou let alespoň 12 měsíců platil důchodové pojištění. Nezáleží přitom, jestli byl v zaměstnaneckém poměru nebo pojištění odváděl jako osoba samostatně výdělečně činná. Na podporu v nezaměstnanosti má nárok i člověk, který byl před zařazením do evidence úřadu práce v invalidním důchodu třetího stupně; který pečoval o dítě mladší čtyř let nebo který se staral o jinou osobu, která na něm byla středně až úplně závislá.

S podporou v nezaměstnanosti naopak nemůže počítat ten, kdo pobírá starobní důchod nebo kdo byl v posledním půlroce propuštěn ze zaměstnání kvůli hrubému porušení svých povinností.

7. Jak dlouho budu podporu v nezaměstnanosti pobírat?
  • Pokud vám ještě nebylo 50 let, můžete podporu pobírat 5 měsíců.

  • Pokud je vám 50 – 55 let, náleží vám podpora po dobu 8 měsíců.

  • Pokud je vám více než 56 let, náleží vám podpora po dobu 11 měsíců.

 
8. Kolik činí podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory se počítá podle předchozího průměrného čistého měsíčního výdělku. V prvních dvou měsících činí podpora 65 % předchozí měsíční výplaty, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45 %svých předchozích měsíčních příjmů.

9. Když si najdu práci, musím se z úřadu práce odhlašovat?

Ano. Jakmile si najdete práci, musíte to do 8 dní dát úřadu práce vědět. Vyřadí vás z evidence a připraví dokumenty, které budete potřebovat u nového zaměstnavatele.

10. Jak je to s platbou zdravotního a sociálního pojištění?

Po dobu, kdy jste evidováni na úřadě práce, za vás zdravotní pojištění hradí stát. Doba, po kterou jste v evidenci úřadu práce, se započítává do důchodu, ale sociální pojištění vám hrazeno nebude.

Podrobnější informace: Portál ministerstva práce a sociálních věcí

Prace.cz

bottom of page