top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Ukončování pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ze zdravotních důvodů 

 

 

KAPA, a.s.,
k rukám Richarda Moudrého, personálního ředitele

Dlouhá 8
284 01 Kutná Hora


V Kutné Hoře dne 25. 5. 2007

Věc:

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane Moudrý, 

u společnosti KAPA, a.s. pracuji jako ostraha objektu na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 26. 4. 2005. 
Dne 1. 5. 2007 jsem Vám předal lékařský posudek vydaný dne 25. 4. 2007 MUDr. Petrem Starým, lékařem závodního zařízení preventivní péče, dle kterého nemohu vykonávat sjednanou práci, aniž by došlo k závažnému ohrožení mého zdravotního stavu. 

Vzhledem k tomu, že jsem do dnešního dne nebyl zařazen na jinou vhodnou pracovní pozici, tímto ve smyslu § 56 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, okamžitě ruším pracovní poměr.Lukáš Prosil
Jarní 65
284 01 Kutná Hora

Образец взят с сайта : http://www.vzory.cz

bottom of page