top of page

Гражданское право

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Jak postupovat, když přijde exekutor do bytu


 

Exekuce movitého majetku neboli mobiliární exekuce (vybavení bytu, automobilu atd.) patří mezi nejobávanější formy exekuce. Doprovází ji celá řada mýtů, ale také skutečných příběhů lidí, kteří se potýkali s nesprávným postupem exekutora. Následující text Vám přináší seznámení s nejčastějšími otázkami, které si lidé v souvislosti s tímto typem exekuce kladou. Text je strukturován do základních bloků, které přináší stručné odpovědi na otázky. Pro podrobnější informace a postupy si můžete každý blok textu kliknutím myší otevřít. Tak se dostanete také ke vzorům podání.  

Pokud by vám postup nebo některý ze vzorů nebyl jasný, můžete kontaktovat například některou z bezplatných občanských poraden. 

Může exekutor vstoupit do bytu bez přítomnosti dlužníka? 

Exekutor může vstupovat do prostor, kde by se mohly nacházet věci dlužníka i bez jeho přítomnosti. Exekutor může dokonce vstoupit do bytu, kde se momentálně nenachází žádná další osoba. Za tímto účelem smí zničit zámek na dveřích. Při odchodu z bytu však musí zajistit, aby byly dveře zamčeny. V praxi to znamená, že může na dveřích vyměnit zámek. Zároveň však musí samozřejmě dlužníka upozornit, že v bytě byl a umožnit mu přístup k novým klíčům.  

Exekutor by se však měl nejprve pokusit do bytu vstoupit, zatímco je dlužník přítomen a pokud se mu to nepodaří, tak nechat zprávu a pokusit se domluvit na tom, kdy přijde znovu. 

 

Kam může exekutor vstoupit? 

Exekutor může vstoupit kamkoliv, kde by se mohly nacházet věci dlužníka. Exekutor se nezajímá pouze o místo, kde má dlužník trvalý pobyt (údaj v občanském průkazu). To je pro něj pouze jedním z vodítek. Pokud zjistí, že zde dlužník nebydlí nebo zde nemá své věci, hledá ho i na jiných místech. Exekutor však samozřejmě musí mít důvod se domnívat, že v prostorech, kam vstupuje, by se skutečně věci dlužníka mohly nacházet. 

 

Co nemůže exekutor zabavit? 

Zákon už nyní stanoví seznam věcí, které exekutor zabavit nesmí. Přesto se však posouzení různých exekutorů, co patří mezi nezabavitelný majetek může částečně lišit. 

Seznam věcí

a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi 
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,  
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,  
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, 
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, 
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima (6820 Kč)  
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.


 

Může exekutor zabavit věci, které nepatří dlužníkovi? 

Obecně ne, ale pokud se v bytě nebo domě nachází další věci, které nepatří dlužníkovi, může nastat problém. Exekutor totiž nerozlišuje, které věci jsou skutečně dlužníkovy. Může proto zabavit nebo označit věci, které patří jiné osobě. Tato osoba pak musí prokazovat, že je věc její a snažit se o vyřazení věcí z výkonu rozhodnutí.

Postup v případě vybavených nájemních bytů

V takovém případě je vždy vhodné mít písemnou nájemní smlouvu. V této smlouvě by mělo být vymezeno, co je součástí bytu. Nestačí však pouze obecně, ale je vhodné vyjmenovat jednotlivé kusy a jasně je identifikovat (např. zelená sedačka značky Idea). Nájemní smlouva samozřejmě také musí mít datum a je vhodné úřední ověření podpisů (na poště nebo u notáře).  

Přejít na vzor nájemní smlouvy 


 

Jak se bránit, když exekutor zabaví věc patřící někomu jinému?

Osoby, které žijí v domácnosti s někým, komu hrozí exekuce nebo jsou na něj již uvaleny, by si měly ve vlastním zájmu schovávat doklady o koupi. Ideálně by z těchto dokladů mělo být zřejmé jméno osoby, která věc kupovala. Pokud se nepodaří přesvědčit pracovníka exekutorského úřadu hned při jeho návštěvě v bytě, je nutné podat „Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu“. Tento návrh je třeba doručit na adresu exekutorského úřadu do 30 dnů ode dne, kdy se vlastník věci dozvěděl, že byla věc zapsána do soupisu. Vlastník věci by měl být schopný nějakým způsobem prokázat, že mu věc skutečně patří. Exekutor rozhodne do 15 dnů, zda věc vyřadí. 


Přejít na vzor návrhu 


Pokud exekutor nevyhoví, je možné k soudu podat tzv. vylučovací žalobu (žaloba na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí). I zde bude probíhat posuzování důkazů žalobce (vlastníka věci) o jeho vlastnických právech. Je možné využít např. doklady o koupi, usnesení o dědictví, fotografie, výpověď svědků atd. 


Přejít na vzor žaloby  

Poslední možnost, jak se domoci vyšrktnutí či navrácení věci, je domluva s věřitelem dlužníka. Pokud věřitel s vyjmutím věci z exekuce souhlasí, není už třeba žádných důkazů. Je dobré věřitele (oprávněného) žádat písemně a ponechat si kopii, pro případ pozdějšího soudního vymáhání. 

 

Může exekutor zabavit majetek, i když už mi provádí srážky ze mzdy? 

Ano, v případě, že jeden způsob exekuce nepostačuje na zaplacení dluhu, může exekutor využít i více způsobů. Je tedy možné, že Vám exekutor zablokuje účet a jsou prováděny srážky ze mzdy nebo důchodu a zároveň dojde k prodeji movitých věcí. 

 

Může exekutor či jeho zaměstnanec provádění exekuce v bytě dlužníka natáčet nebo nahrávat? 

Ano, od roku 2015 je pořízení obrazového záznamu povinnou součástí exekuce v bytě dlužníka. To se může na jednu stranu zdát jako zásah do soukromí dlužníka, na druhé straně však dlužníka především chrání před neoprávněným jednáním pracovníků exekutorského úřadu. 

 

Jak se můžu bránit při nevhodném jednání exekutora či jeho zaměstnanců? 

Exekutor například nesmí ničit byt či vybavení domácnosti, vyvíjet psychický nátlak zejména na děti, odnášet věci, které nejsou součástí soupisu majetku atd. 
 

Pokud se tak stane, je možné podat stížnost na exekutora k okresnímu soudu, exekutorské komoře či přímo ministerstvu spravedlnosti. Exekutorská komora nabízí také bezplatné právní poradenství. Je však třeba se předem telefonicky objednat. Kontakty a návštěvní dobu poraden najdete na webové stránce exekutorské komory. 

Pokud si však chcete stěžovat, je nutné podat stížnost písemně, aby exekutorská komora začala věc prošetřovat. 

Přejít na vzor stížnosti 
 

Související články 


☛ Informace o dluzích a exekucích 

☛ Dluhy manžela 

☛ Zablokování účtu exekutorem

☛ Vystěhování dospělého dítěte z bytu 

 

Odkazy na vzory v článku


☛ Nájemní smlouva

☛ Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu 

☛ Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí 

☛ Stížnost na exekutora

Jak postupovat,
když přijde exekutor do bytu
bottom of page