top of page

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Zablokování účtu při exekuci - postup Je možné, že i Vám se už stalo, že jste se při placení platební kartou nedostali k penězům na svém účtě. Banka Vás poté informovala, že účet zablokoval exekutor. Řada lidí se tak ocitne bez prostředků na uhrazení nezbytností. V některých případech ani majitel účtů netuší, že mu vznikl nějaký dluh a ocitl se v hrozbě exekuce. Následující článek odpovídá na základní otázky ohledně zablokování účtu exekutorem a nastiňuje možná řešení.  

Pokud jste se s podobnou situací již potýkali, budeme rádi, když své zkušenosti sdělíte v diskuzi pod textem. 

Jak zjistím o jaký dluh a exekuci se jedná? 

V některých případech nastává situace, že informace o zahájení exekuce byla povinnému doručena až poté, co již byl účet zablokován. Jindy zas má povinný (dlužník) problém s doručovací adresou nebo poštu vůbec nepřebírá. Zjištění, že byl účet zablokován, může být tedy pro leckterého dlužníka překvapením.  
 

Možnosti zjištění informací

Je mi banka povinná určitou částku vydat?  

Ano. Banka je povinna vyplatit jednorázově částku odpovídající maximálně dvojnásobku životního minima - 6820 Kč. 

Podmínkou samozřejmě je, aby tato částka na účtě byla. Pokud máte na účtě částku nižší, bude Vám vyplacena jen zbývající částka.  

Pozor! Částka je vyplácena opravdu pouze jednorázově. Tedy ne například jednou za měsíc atd. Poté je potřeba zajistit, aby na účet nechodili další peníze. Pokud jste schopni uhradit exekučně vymáhaný dluh, učiňte tak samozřejmě co nejdříve. 
 

Co když banka peníze nechce vydat? 


Co když mi na účet chodí výplata/důchod? 

Ve většině případů je na účet vyplácen Váš pravidelný příjem - například mzda nebo důchod či dávky. Zároveň většina dlužníků ví, že nebude schopna dluh v krátké době uhradit, a exekuci tak zastavit. Je pak tedy třeba změnit způsob výplaty tohoto příjmu. 

 

Postup v případě mzdy 

Postup v případě důchodu 

 


Jak mám dlužnou částku zaplatit, když byl zablokován účet s penězi? 

Pokud je na účtě dostatek financí - pokuste se domluvit s exekutorem a bankou, aby částka byla zaplacena. V první fázi exekuce totiž banka peníze exekutorovi neposílá, pouze je zablokuje, takže s nimi nikdo nemůže disponovat. 

Jestliže se Vám nepodaří domluvit, pak je třeba si peníze například půjčit od někoho známého. Pokud víte, že peníze na zaplacení máte, pouze k nim momentálně nemáte přístup, nemusí se Vaši přátelé či členové rodiny obávat, že jim peníze nevrátíte. 
 

Jak exekuci zastavit? 

První a jediné spolehlivé řešení je zřejmé - co nejrychlejším zaplacením dluhu. Pokud dluh zaplatíte do 30 dnů ode dne, kdy Vás exekutor vyzval k dobrovolnému plnění, značně snížíte náklady na exekuci. Dobře však zvažte, co pro zaplacení exekuce obětujete. Neberte si další výrazně nevýhodné půjčky, tím jen problém odložíte a dále prohloubíte. Také neplaťte exekuci na úkor zaplacení nájmu a dalších nutných výdajů, abyste nepřišli o bydlení atd. 

Pokud byla exekuce nařízena neoprávněně (nejedná se o Váš dluh, dluh už byl uhrazen atd.), zašlete exekutorovi návrh na zastavení exekuce, níže přikládáme vzor návrhu. 

Návrh na zastavení exekuce (vzor) 
 

Kdy je možné postihnout účet manžela povinného (dlužníka)? 

Od  roku 2013 může exekutor zablokovat také účet manžela dlužníka.  Podmínkou je, aby dluh vznikl jednomu nebo oběma manželům za trvání manželství. Pokud tato podmínka splněna není, měla by být exekuce zastavena. Blíže k tomuto tématu viz článek o dluzích manžela
 

Související články 

 Rozvod

• Informace o dluzích a exekucích 

• Dluhy manžela

• Exekuce majetku (mobiliární exekuce) 

Odkazy na vzory v článku 

• Žádost banky o vyplacení dvojnásobku životního minima při zablokování účtu

• Návrh na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného

• Návrh na zastavení exekuce - dluh už byl zaplacen (nebo částečně zaplacen)

Как поступить в случае блокировки банковского счета экзекутором

В статье были использованы материалы с сайта http://www.jakpostupovat.cz

bottom of page