top of page

ПРАВО НЕДВИЖИМОСТИ

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА >

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ. КТО ПЛАТИТ НАЛОГ ПРИ ПОКУПКЕ? ПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЬ! СТАВКА НАЛОГА - 4%

Если вы являетесь счастливым обладателем недвижимости в Чехии, каждый год вам необходимо заплатить налог с недвижимости.

Налог на недвижимость в Чехии

Daň ze staveb a jednotek: Základní sazby

Základní sazba daně ze staveb a jednotek je podle § 11 zákona o dani z nemovitostí:

        u obytného domu 2 Kč/m²; u ostatních budov tvořících příslušenství k obytnému domu (z výměry přesahující 16 metrů čtverečních) 2 Kč/m²

        u budovy pro individuální a rodinnou rekreaci 6 Kč/m²; u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, (s výjimkou garáže) 2 Kč/m²

        u garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u zdanitelné jednotky, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, 8 Kč/m²

        u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství 2 Kč/m²

        u zdanitelné stavby a u jednotky, jejichž převažující část zastavěné plochy (nebo podlahové plochy jednotky) je užívána k podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské výrobě a k ostatním druhům podnikání 10 Kč/m²

        u ostatních zdanitelných staveb 6 Kč/m²

        u ostatních zdanitelných jednotek 2 Kč Kč/m²

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318222-dan-z-nemovitosti-vime-kolik-zaplatite-v-roce-2017

 

U staveb se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. U zdanitelné stavby k podnikání se základní sazba daně zvyšuje o 0,75 Kč/m² za každé další nadzemní podlaží, v případě, že zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby.

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318222-dan-z-nemovitosti-vime-kolik-zaplatite-v-roce-2017

 

Daň z pozemků: Základní sazby

Základní sazba daně z pozemků je podle § 6 zákona o dani z nemovitostí:

        u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %

        u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %

        u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1 Kč/m²

        u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5 Kč/m²

        u stavebních pozemků 2 Kč/m²

        u ostatních ploch 0,2 Kč/m²

        u zastavěných ploch a nádvoří 0,2 Kč/m²

Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-nemovitosti/318222-dan-z-nemovitosti-vime-kolik-zaplatite-v-roce-2017

bottom of page