top of page
Уважаемые наши клиенты и гости сайта! Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно, со статьей в Блоге: 
"Правовые риски при покупки недвижимости в Чехии". 

Для многих людей покупка недвижимости - это самая большая инвестиция в жизни, поэтому не совсем понятно, почему люди не обращают должного внимания на правовую проверку недвижимости. Многие наши соотечественники, приехавшие в Чехию по шенгенской визе, решают наскоро приобрести понравившуюся квартиру или наоборот, приобретают недвижимость даже без ее просмотра.

 

В этом посте мы попробуем кратко изложить некоторые юридические риски и практики агентов недвижимости, с которой мы встречались при заключении сделок наших клиентов.

Ознакомиться подробнее >>>

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ. КТО ПЛАТИТ НАЛОГ ПРИ ПОКУПКЕ? ПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЬ! СТАВКА НАЛОГА - 4%

ПРАВО НЕДВИЖИМОСТИ

Услуги по сопровождению сделок с недвижимостью

 

  • составление, редакция, анализ договоров купли продажи, дарения, аренды жилых и нежилых помещений, 

  • регистрация сервитутов, права залога 

  • регистрация перевода недвижимости и представление интересов в кадастровой палате

Покупаете, продаете, решили подарить свою недвижимость? Для вас будет полезна следующая информация

Daň z nabytí nemovitostí nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí.

Od roku 2014 se dosavadní daň z převodu nemovitostí změnila na daň z nabytí nemovitostí. Sazba daně zůstává i pro rok 2017 čtyřprocentní(nezávisle na případném příbuzenském vztahu). Za každý milion ceny nemovitosti se tak státu odvádí 40 tisíc korun.

Od 1. listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí (dříve nazývané daň z převodu nemovitostí). Hlavní změna spočívá v osobě, která daň platí. Zatímco dříve to zákon nechával na dohodě kupujícího s prodávajícím (a v drtivé většině to byl prodávající), nově to je vždy kupující.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z majetkových daní, jež jsou vždy svým charakterem úzce spjaty se samotným majetkem, má být poplatníkem ten, kdo nemovitou věc nabývá," zdůvodňují změnu právníci ministerstva financí. Kupující platí daň z nabytí podle ministerstva financí ve většině evropských zemí.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí).

Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost.

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně.

Использована информация с разных источников, в основном ЗДЕСЬ

Новая информация: Отмена налога на приобретение недвижимости в Чехии

Правительство Чешской Республики одобрило отмену налога на приобретение недвижимости, который в данный момент составляет 4%.

 

Закон должен быть одобрен парламентом и подписан президентом. 

Ознакомиться подробнее можно в нашей статье в блоге

747ae2_0f01eb7331cc4e09a35e701e16539b0a~
bottom of page