• YouTube - Grey Circle

«Янина Васильева, адвокат»

Ул. Карлова 7, Прага 1, 110 00

2015 - 2018 г.г. - Адвокат Янина Васильева

+420 605 21 95 60
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
Наш канал на YouTube
Янина Васильева - адвокат

ПРАВО НЕДВИЖИМОСТИ

Услуги по сопровождению сделок с недвижимостью

 

  • составление, редакция, анализ договоров купли продажи, дарения, аренды жилых и нежилых помещений, 

  • регистрация сервитутов, права залога 

  • регистрация перевода недвижимости и представление интересов в кадастровой палате

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ. КТО ПЛАТИТ НАЛОГ ПРИ ПОКУПКЕ? ПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЬ! СТАВКА НАЛОГА - 4%
Покупаете, продаете, решили подарить свою недвижимость? Для вас будет полезна следующая информация

Daň z nabytí nemovitostí nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí.

Od roku 2014 se dosavadní daň z převodu nemovitostí změnila na daň z nabytí nemovitostí. Sazba daně zůstává i pro rok 2017 čtyřprocentní(nezávisle na případném příbuzenském vztahu). Za každý milion ceny nemovitosti se tak státu odvádí 40 tisíc korun.

Od 1. listopadu 2016 se změnila pravidla pro placení daně z nabytí nemovitých věcí (dříve nazývané daň z převodu nemovitostí). Hlavní změna spočívá v osobě, která daň platí. Zatímco dříve to zákon nechával na dohodě kupujícího s prodávajícím (a v drtivé většině to byl prodávající), nově to je vždy kupující.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z majetkových daní, jež jsou vždy svým charakterem úzce spjaty se samotným majetkem, má být poplatníkem ten, kdo nemovitou věc nabývá," zdůvodňují změnu právníci ministerstva financí. Kupující platí daň z nabytí podle ministerstva financí ve většině evropských zemí.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí musí poplatník podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (nebo nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí).

Místně příslušným je finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitost.

Předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Skončila nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Finanční úřad má nově vyměřit poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé. Plátce, který s tím nebude spokojen, si může nechat znalecký posudek zpracovat a platit daň na jeho základě, pokud je pro poplatníka výhodnější. Náklady na pořízení posudku se nově mohou odečítat ze základu daně.

Использована информация с разных источников, в основном ЗДЕСЬ