top of page

ТРУДОВОЕ ПРАВО

ОПЛАТА УСЛУГ АДВОКАТА

 

Vzor: Žádost exekutora o poskytnutí informací 

 Pokud znáte spisovou značku, uveďte ji, pokud ne, dotazujte se pouze podle Vašich osobních údajů. V dopise uveďte, jaké informace žádáte, případně také jakým způsobem mají být poskytnuty - například prostřednictvím pošty nebo mailu.  


Stáhnout jako textový dokument 


Exekutorský úřad 
adresa exekutorského úřadu 

Ke sp.zn. 030 Ex ...../...... 

Věc: Žádost o poskytnutí informací o exekuci 

Žadatel (povinný): Zdeněk Zlínský, nar. 27.8.1963, bytem Dopravní 28, 676 02, Moravské Budějovice 

Dobrý den, 

obracím se na Váš exekutorský úřad s žádostí o poskytnutí informací ohledně exekuce, která je vedena pod spisovou značkou 030 Ex ...../...... nebo která je vedena na moje jméno. 

O exekuci jsem se dozvěděl, protože mi byl zablokován účet u České spořitelny. Nejsem si však vědom, o jaký dluh se jedná, v jaké je výši a kdo ho vymáhá. 

Protože bych chtěl dluh v co nejbližší lhůtě uhradit, žádám Vás tímto o poskytnutí informací o exekuci. 


V Moravských Budějovicích dne 7.8.2013 

Zdeněk Zlínský 
 

Vzor:
Žádost exekutora o poskytnutí informací 
bottom of page